Αύξηση 25% στα κοινόχρηστα: Οι 3 αλλαγές που στραγγαλίζουν το Airbnb στην Ελλάδα

Απόφαση «σταθμός» για την Airbnb

Η αύξηση των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων έχει δημιουργήσει προβλήματα στην στέγαση και ετοιμάζονται ριζικές αλλαγές

Τα προβλήματα στην αγορά στέγασης έχει στόχο να διορθώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb.

Πλέον, οι ιδιοκτήτες πέρα από τη μεγάλη φορολογία που θα έχουν να αντιμετωπίσουν (45%), θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών που βρίσκονται τα διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα, η πρόταση των ξενοδόχων και των τουριστικών φορέων προβλέπει αύξηση των κοινοχρήστων κατά 25% για τα Airbnb και να λαμβάνεται απόφαση από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών (51% των μεριδίων) της πολυκατοικίας / συγκροτήματος / παραθεριστικού οικισμού αν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση στα εν λόγω ακίνητα ή / και καθορισμός του μέγιστου αριθμού κατοικιών που μπορεί να διατίθενται για βραχυχρόνια διαμονή.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς ζητούν με τις προτάσεις τους περισσότερες αλλαγές στη λειτουργία των Airbnb.

Ειδικότερα, ζητούν τη θέσπιση ανώτατου ορίου 90 ημερών ετησίως για όλη τη χώρα και να μειώνεται σε 60 σε περιπτώσεις όπως των νησιών κάτω των 10.000 κατοίκων ή σε περιοχές με χαμηλή μέση πληρότητα των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Επίσης με απόφαση του εκάστοτε δήμου να μην επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής νέων ακινήτων που βρίσκονται σε οριοθετημένα τμήματα των αστικών κέντρων, όταν διαπιστώνεται πως οι κατοικίες προς βραχυχρόνια μίσθωση υπερβαίνουν το 50% των κατοικιών που ιδιοκατοικούνται ή μισθώνονται για μακροχρόνια μίσθωση.

Επίσης, ζητούν τη θέσπιση ορίου στον αριθμό ακινήτων ανά εκμισθωτή / υπεκμισθωτή, ο οποίος στην περίπτωση που είναι φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο θα μπορεί να εκμεταλλεύεται μέχρι δύο ακίνητα.

 

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.