To ίντερνετ θα… πετάει: Έρχεται διαδικτυακή σύνδεση με απίστευτες ταχύτητες!

To ίντερνετ θα... πετάει: Έρχεται διαδικτυακή σύνδεση με απίστευτες ταχύτητες!

Αρχίζει ανάπτυξη των υποδομών για να φιλοξενήσουν την τεχνολογία του μέλλοντος.

Δυνατότητα σύνδεσης στο Ιντερνετ µε υπερυψηλές ταχύτητες σε περίπου 2,5 εκατοµµύρια πολίτες οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές που δεν περιλαµβάνονται στα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα δώσει το έργο για την «Ανάπτυξη υποδοµών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας». Ο διεθνής διαγωνισµός προκηρύχθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής µε προϋπολογισµό 870 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα της Ευρώπης.

Η υλοποίησή του θα γίνει µέσω Σύµπραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), ενώ ο προϋπολογισµός του υπερβαίνει τον προϋπολογισµό των έργων Σ∆ΙΤ που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα από το 2013 µέχρι σήµερα. Η δηµόσια συµµετοχή ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, µε πηγή χρηµατοδότησης το ΕΣΠΑ (265 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία 2014- 2020» (ΕΠΑνΕΚ), και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020). Τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις.

Με την υλοποίησή του, όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, θα δοθεί η δυνατότητα σε 2,5 εκατ. πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς (ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, αναβαθµίσιµες σε 1Gbps), παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό ίσες ευκαιρίες σε όλους και συµβάλλοντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Οι υποδοµές που θα αναπτυχθούν θα αποτελέσουν το υπόβαθρο και για τη φιλοξενία των τεχνολογιών του µέλλοντος (δίκτυα 5ης γενιάς, υποδοµές έξυπνων πόλεων, διαδίκτυο των πραγµάτων), ενώ θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο θα αποκτήσει και τη διαχείρισή τους µετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης. Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς 2014-2020, που επικαιροποίησε και υλοποιεί η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.

Στόχοι
«Με το έργο Ultra Fast Broadband το Ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων γίνεται πραγµατικότητα για κάθε νοικοκυριό σε κάθε σηµείο της επικράτειας. Ξεπερνούµε τις κωλυσιεργίες του παρελθόντος, µειώνουµε το ψηφιακό χάσµα και επιτυγχάνουµε τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ» επεσήµανε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς. Από την πλευρά του ο γενικός γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών, Βασίλης Μαγκλάρας, σηµείωσε ότι το έργο «θα έχει µορφή ευρείας αποδοχής, ελκυστική για τους επενδυτές και µε πολύ σηµαντικά οφέλη και ισχυρό αποτύπωµα για τη χώρα µας». Την ίδια στιγµή, άλλοι 90 δήµοι της χώρας θα λάβουν το voucher ύψους 15.000 ευρώ για την ανάπτυξη ασύρµατου δικτύου πρόσβασης στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU.

Στη β’ φάση της δράσης συµµετείχαν 10.000 από όλη την Ευρώπη, ενώ συνολικά διατέθηκαν 3.400 κουπόνια συνολικής αξίας 51 εκατ. ευρώ, το 98% των οποίων είχε διατεθεί στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα! Οι 90 δήµοι της Ελλάδας έρχονται να προστεθούν στους 117 δικαιούχους της α’ φάσης που έχουν ήδη αποκτήσει voucher, καλύπτοντας έτσι το 64% της χώρας.

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.