Το σχέδιο της PAE στην Ελλάδα: Κάθε πότε θα γίνεται διακοπή ρεύματος αυτόματη ή χειροκίνητη

Power Pass: Αυτά πρέπει να προσέξετε για να μην πέσετε θύματα απάτης

Τι θα συμβεί στην Ελλάδα εν μέσω της ενεργειακής κρίσης

Στο «σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας», που κατάρτισε η ΡΑΕ και απέστειλε για διαβούλευση στην Κομισιόν και τις γειτονικές χώρες-μέλη, προδιαγράφονται οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου ανεπάρκειας ορυκτών καυσίμων (είναι η περίπτωση που θα προκύψει σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο).

Μάλιστα, το τελευταίο από τα μέτρα που προτείνονται είναι οι προγραμματισμένες, κυλιόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, αν η παραγωγή και οι εισαγωγές δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης, είναι:

  • Παύση λειτουργίας υδροαντλητικών μονάδων σε λειτουργία άντλησης
  • Διασφάλιση ετοιμότητας όλων των διαθέσιμων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδάτινα αποθέματα) κάθε ημέρας, διαχείριση της λειτουργίας τους με βέλτιστο τρόπο για την ασφάλεια του Συστήματος
  • Αύξηση των αποθεμάτων λιγνίτη
  • Ενεργοποίηση μηχανισμού μείωσης κατανάλωσης, κυρίως στις ώρες αιχμής
  • Μηδενισμός εξαγωγών και έκτακτες εισαγωγές ενέργειας από όμορους Διαχειριστές που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας ισχύος
  • Ενεργοποίηση μονάδων έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας
  • Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν, κυλιόμενες περικοπές φορτίου

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η  εφαρμογή του ύστατου μέτρου των διακοπών ρεύματος προχωράει αυτόματα, ημιαυτόματα ή χειροκίνητα.

  • Στην πρώτη περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ δίνει απευθείας εντολές σε διακόπτες μέσης τάσης, η επιλογή των οποίων γίνεται σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Για περιοχές εντός Αττικής τα φορτία που θα αποκοπούν είναι ομαδοποιημένα ανά περιοχές.
  • Στην ημιαυτόματη εφαρμογή οι εντολές δίνονται από περιφερειακό κέντρο ελέγχου για την προστασία συγκεκριμένων περιοχών με ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια τάσης και να οδηγήσουν το σύστημα σε κατάρρευση. Μετά την ενεργοποίησή τους η περικοπή φορτίου μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.
  • Η χειροκίνητη αποκοπή φορτίων θα γίνεται είτε με εντολές του ΑΔΜΗΕ στον ΔΕΔΔΗΕ είτε απευθείας στους καταναλωτές που συνδέονται με το σύστημα ή το δίκτυο. Για τη μικρότερη όχληση των καταναλωτών οι περικοπές φορτίου ξεκινούν από τα φορτία των λιγνιτωρυχείων και τα αρδευτικά φορτία. Ο ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει πίνακες με ιεράρχηση των φορτίων που θα περικοπούν (αρδευτικά, στη συνέχεια ημιαστικά και στο τέλος αστικά φορτία). Επίσης, φροντίζει για τη μη διάκριση μεταξύ των καταναλωτών, καθορίζει κατάλογο καταναλωτών με προτεραιότητα τροφοδότησης και καταναλωτών που δεν υπόκεινται σε περικοπή φορτίου, όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας δικτύου του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (π.χ. φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, τράπεζες, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, υποδομές μεταφορών κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η περικοπή φορτίου (αυτόματη ή χειροκίνητη) προβλέπεται να έχει σημαντική χρονική διάρκεια, εφαρμόζεται διαδικασία κυκλικής περικοπής φορτίου. Εάν υπάρχει δυνατότητα ο ΔΕΔΔΗΕ δημοσιοποιεί πρόγραμμα διακοπών ηλεκτροδότησης ανά περιοχή. Η κυκλική περικοπή φορτίου γίνεται χειροκίνητα με τους εξής τρόπους:

Ο ΔΕΔΔΗΕ, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν εντολής του ΑΔΜΗΕ, φροντίζει να επανατροφοδοτήσει τους καταναλωτές που έχουν αποκοπεί και να προχωρήσει σε διακοπή τροφοδότησης άλλων, διατηρώντας το συνολικό ποσοστό περικοπής φορτίου σταθερό. Ο ΑΔΜΗΕ μεριμνά ώστε να εναλλάσσονται κυκλικά οι περικοπές σε πελάτες συνδεδεμένους απευθείας στο σύστημα και στα σημεία σύνδεσης του συστήματος με το δίκτυο.

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.