Δώρα στο Δημόσιο: Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χιλιάδων ευρώ –Ποιούς αφορά

Δώρα στο Δημόσιο: Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χιλιάδων ευρώ –Ποιούς αφορά

Τον δρόμο για την επιστροφή ποσών έως 6.000 ευρώ, που αφορούν την περικοπή των δώρων, ανοίγει σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι περικοπές δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων είναι αντισυνταγματικές και παρέπεμψε το θέμα για τελική κρίση στην Ολομέλεια.

Τα δώρα είχαν αντικαταστήσει τους δύο «έξτρα» μισθούς στο Δημόσιο το 2010, με τους δημοσίους υπαλλήλους να λαμβάνουν 500 ευρώ αντί 13ου μισθού ως Δώρο Χριστουγέννων και 250 ευρώ + 250 ευρώ ως Δώρο Πάσχα και Επίδομα Αδείας αντί του 14ου μισθού.

Επιστρέφουν τα Δώρα στο Δημόσιο;

Από το 2013 καταργήθηκαν ολοκληρωτικά, ωστόσο η απόφαση του ΣτΕ ορίζει πως πρέπει να επιστραφούν για την εξαετία 2013 – 2018, δηλαδή

Ποιους αφορά
Στους υπαλλήλους που «πιάνει» η απόφαση του ΣτΕ περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο:

1. Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, που από τον Οκτώβριο του 2011 έως την 31/12/2015 αμείβονταν με το ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4024 / 2011 και από την 1/1/2016 μέχρι και σήμερα αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο του νόμου 4354/2015. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

– Όλοι οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που υπηρετούν στα υπουργεία, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα στη Βουλή των Ελλήνων.

– Οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) με νομική προσωπικότητα.

– Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

– Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμοι – Περιφέρειες).

– Οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

– Οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ.

– Οι υπάλληλοι των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανωνύμων Εταιρειών.

– Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Οι υπάλληλοι της Γραμματείας των δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας.

– Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί.

– Οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

– Οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

– Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιουμένων προς αυτά των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Οι λοιποί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου:

– Οι αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι ερευνητές, οι διπλωματικοί υπάλληλοι για χρονικές περιόδους από την 1/1/2013 και μετά, κατά τις οποίες οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές τους δεν υπερέβαιναν το ποσό των 3.000 ευρώ.

– Οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.