Δες αν είσαι μέσα: Αυτές οι ομάδες θα πάρουν αύξηση έως και 120 ευρώ στον μισθό τους

Άγνωστη λέξη η αποταμίευση για τα ελληνικά νοικοκυριά

Τι αλλάζει στους μισθούς

Αλλάζουν τα μισθολογικά των εργαζομένων και αρκετοί θα δούνε αυξήσεις στις απολαβές τους.

Το υπουργείο Εργασίας θα φέρει νέο νομοσχέδιο στο οποίο ενσωματώνεται κοινοτική οδηγία περί επαρκών μισθών.

Σε αυτό, προβλέπεται η προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών και επικαιροποίηση του ύψους των κατώτατων μισθών για να διασφαλίζεται η επάρκειά τους.

Επίσης θα υπάρξει ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των νόμιμων κατώτατων μισθών και κυρώσεις στους εργοδότες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αλλά και προστασία από δυσμενή μεταχείριση για τους εργαζομένους.

Ταυτόχρονα, θα προβλέπεται η ετήσια υποβολή εκθέσεων από τα κράτη – μέλη στην Κομισιόν με στοιχεία για την παρακολούθηση της κάλυψης από κατώτατους μισθούς αλλά και την επάρκειά τους.

Η ανοδική σύγκλιση που επιδιώκεται αφορά κυρίως ομάδες εργαζομένων όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι μονογονεικές οικογένειες, οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, τα ΑμεΑ καθώς και οι εργαζόμενοι που πλέον απασχολούνται με σύγχρονες μορφές απασχόλησης (τηλεργασία, διασυνοριακοί εργαζόμενοι, εποχικοί) οι οποίοι είναι και πιο ευάλωτοι σε περιόδους οικονομικής κρίσης και οικονομικών διακυμάνσεων. Σε αυτές τις ομάδες η αύξηση μισθού θα φτάσει και τα 120 ευρώ.

Σύμφωνα με την Οδηγία, ο κατώτατος μισθός θα επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά διετία ή το αργότερο ανά τετραετία για τις χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.