Τέλος στο Airbnb που ξέραμε…

Απόφαση «σταθμός» για την Airbnb

Αλλάζουν όλα

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, το λεγόμενο Airbnb, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία πηγή εσόδων, είτε κύρια είτε συμπληρωματική, για αρκετούς πολίτες στην Ελλάδα.

Η μίσθωση μέσω Airbnb έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη στεγαστική κρίση, ιδιαιτέρως στην Αθήνα, όπου τα ενοίκια είναι… απλησίαστα και οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να τα διαθέτουν μέσω της πλατφόρμας για να έχουν περισσότερα κέρδη.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα που μπορούν να μετατραπούν σε Airbnb παραμένει, ωστόσο αναμένεται να αλλάξουν πολλά…

Ο ρόλος της δικαστικής απόφασης

Τον Μάρτιο βγήκε μία δικαστική απόφαση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του ιδιοκτήτη διαμερισμάτων σε κτίριο γραφείων, που τα μετέτρεψε σε Airbnb.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το Εφετείο Θεσσαλονίκης περιγράφει τα σχετικά ακίνητα ως «δωμάτια ξενοδοχείων», ενώ (το πιο σημαντικό) θεωρεί ότι οι αλλαγές χρήσης που γίνονται όχι για να κατοικηθεί μακροχρόνια ένα διαμέρισμα αλλά για να γίνει Airbnb έχουν βλαπτικές συνέπειες για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.

Σε οικοδομές ανά την Ελλάδα τα Airbnb έχουν δημιουργήσει αναταραχή και ενώ εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, αυτή που βγήκε στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει πως χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ιδιοκτητών στην πολυκατοικία για τη μετατροπή διαμερίσματος.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως και η ίδια η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει πολλά στον συγκεκριμένο κλάδο. Πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης είπε πως στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς ενοικίαση διαμερισμάτων αναφέροντας ξεκάθαρα το Airbnb ενώ ο κ. Χατζηδάκης στις αλλαγές που ανακοίνωσε για τη Golden Visa ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί πλέον τα ακίνητα που αγοράζονται για αυτόν τον σκοπό να μετατραπούν σε Airbnb.

Τέλος μόνο τυχαίο δεν ήταν το πρόσφατο δημοσίευμα του capital.gr που παρουσίασε τις υπό συζήτηση αλλαγές για τα AirBnB (ενώ διάφορες αντίστοιχες σκέψεις έχουν εμφανιστεί σε πολλά ακόμη δημοσιεύματα:

Δεύτερον, να τεθεί χρονικός περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος, ανάλογα με την περιοχή. Στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 αναφέρεται χαρακτηριστικά πως “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

  • Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  • Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος”.
  • Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίζουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ανά δημοτικό διαμέρισμα. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει περιληφθεί και στις προτάσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.