Δηλώνει αθώος ο ενεχυροδανειστής – Ολόκληρη η απολογία του

Πώς ένας παπάς στη Ζάκυνθο οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος με τον χρυσό

Αθώος δήλωσε ενώπιον της ανακρίτριας ο ενεχυροδανειστής που κατηγορείται για λαθρεμπορία χρυσού.

Με το απολογητικό του υπόμνημα που παρέδωσε στη δικαστική λειτουργό, «δείχνει» ως μοναδικό παράνομο διακινητή χρυσού τον Τούρκο που φέρεται ως «συναρχηγός» με τον ίδιο στη μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η αστυνομία.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται αδίκημα λαθρεμπορίας καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ή άλλων επιβαρύνσεων για εξαγωγή χρυσού εκτός ΕΕ και ότι η εν λόγω παράνομη πράξη θα μπορούσε να τελεστεί μόνο για να καλυφθεί η αγορά χρυσού από παράνομες οδούς, κάτι που δεν ισχύει για τον ίδιο αφού αυτός αγόραζε μόνο νομίμως από τα καταστήματά του.

Επιπλέον, αναφέρει, ότι είναι «κωμικός» ο ισχυρισμός πως χρειαζόταν να κάνει λαθρεμπόριο, αφού τα νόμιμα κέρδη του είναι δεκαπλάσια από το ποσό που θεωρεί η αστυνομία πως αποκόμισε παράνομα.

Τέλος, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία διακίνηση μαύρου χρήματος μεταξύ αυτού και του γνωστού παρουσιαστή.

Ολόκληρη η απολογία έχει ως εξής

«Επί των εις εμέ αποδιδόμενων κατηγοριών για συγκρότηση/ένταξη/διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δηλώνω ότι είμαι ΑΘΩΟΣ και επάγομαι τα κάτωθι:
Μη στοιχειοθέτηση λαθρεμπορίας στην Ελλάδα – Ένσταση ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας των Ελληνικών Ποινικών Δικαστηρίων

Η αστυνομική αρχή για να επιτύχει τον σχηματισμό δικογραφίας λαθρεμπορίας με εμένα ως δήθεν ένα εκ των πρωταγωνιστικών προσώπων, δεν έκανε καμία ουσιαστική προανακριτική πράξη, αφού δεν απευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συνεργαστεί με τελωνειακούς υπαλλήλους, αλλά απευθύνθηκε σκόπιμα σε έναν άσχετο με το αντικείμενο της υπόθεσης ελλείψει ειδικών γνώσεων, εκτελωνιστή, ονόματι Μιχαήλ Σπυριδάκου, κι αυτό γιατί δεν ήθελε τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος θα γκρέμιζε το σαθρό οικοδόμημα που στήθηκε.

Η αστυνομική αρχή δεν απευθύνθηκε ούτε σε Εισαγγελέα πριν σχηματίσει και διαβιβάσει περαιτέρω την δικογραφία για τον διορισμό πραγματογνώμονα από τον πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών, ειδικό για τα θέματα της λαθρεμπορίας, δεδομένου ότι ο Τελωνειακός Κώδικας απαιτεί για την θεμελίωση του εν λόγω αδικήματος της εξής διαδικασία:

Να καταληφθούν και να κατασχεθούν συγκεκριμένα λαθρεμπορεύματα, κατ’ άρθρο 164 του Τελωνειακού Κώδικα, τα οποία εν συνεχεία πρέπει να παραδοθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατ’ άρθρο 167 του Τελωνειακού Κώδικα και ακολούθως να συνταχθεί έκθεση προσδιορισμού οφειλόμενων φόρων και δασμών από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής κατά το άρθρο 169 του Τελωνειακού Κώδικα.

Εν προκειμένω, τίποτα από όλα αυτά δεν έλαβε χώρα, αλλά αυθαίρετα εντελώς αναφέρεται από την αστυνομική αρχή, με βάση συνομιλίες, ένα ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ ως δήθεν κέρδος που αποκόμισε η φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την παράνομη εξαγωγή χρυσού και ένα οφειλόμενο δήθεν επ’ αυτού του ποσού Φ.Π.Α. 24%, ήτοι περίπου 720.000 ευρώ,

Ειδικότερα, ο μάρτυρας Μιχαήλ Σπυριδάκος όλως αναληθώς κατέθεσε ότι σε περίπτωση λαθρεμπορίας χρυσού κατά την εξαγωγή το κράτος χάνει ΦΠΑ 24% επί της αξίας του εμπορεύματος, που επιβάλλεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό/εθνικό δασμολόγιο. Βέβαια από την κατάθεσή του προκύπτει ότι δεν του διευκρίνισαν οι αστυνομικοί ότι ενδιαφέρονταν για εξαγωγές προς τρίτη – μη κοινοτική χώρα και όχι για ενδοκοινοτική εξαγωγή.

Πλην όμως σύμφωνα με τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ως ισχύει) δεν επιβάλλεται ΦΠΑ σε περίπτωση εξαγωγής αγαθών προς τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού στο μεν άρθρο 2 ορίζεται ως αντικείμενο του φόρου μόνο η παράδοση στο εσωτερικό της χώρας και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, στο δε άρθρο 24 παρ.1α ορίζεται ρητά ότι απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον πωλητή ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή!!!

Εν προκειμένω, σύμφωνα με το modus operandi που περιγράφει η αστυνομική αρχή, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι εμπλέκονται σε παράνομη εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία, δηλ. σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η πράξη αυτή δεν μπορεί να συνιστά λαθρεμπορία κατά το ελληνικό δίκαιο, αφού το ελληνικό κράτος δεν έχει αξιώσεις ΦΠΑ επί του εξαγόμενου χρυσού, το δε άρθρο 157 ν. 2960/2001 για τη λαθρεμπορία ορίζει ότι η πράξη προϋποθέτει απώλεια δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων είτε για το ελληνικό δημόσιο είτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που όμως εν προκειμένω δεν υπάρχουν.

Αυτό αποδεικνύεται και από τα διαβιβασθέντα έγγραφα εξαγωγών χρυσού και ασημιού που εξήχθη από την ατομική επιχείρησή μου μέσω του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 (υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 675/10.10.2018) και για την περίοδο από 1/1/2018 έως 31/12/2018 (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 618/14.9.2018). Όπως μπορεί κανείς ευχερώς να διαπιστώσει, στα έγγραφα αυτά δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για ΦΠΑ, ακριβώς επειδή οι εξαγωγές απαλλάσσονται από το φόρο.

Επιπλέον, η ύπαρξη σημαντικού αριθμού και αξίας εξαγωγών χρυσού και ασημιού μέσω τελωνείου αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε σκοπός αποφυγής του ΦΠΑ στο πρόσωπό μου, διότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχε καμία νόμιμη εξαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, όπως οι ίδιοι οι αστυνομικοί αναφέρουν στη σελίδα 35 του διαβιβαστικού, οι εξαγωγές χρυσού και ασημιού εκ μέρους μου μέσω του αεροδρομίου ανήλθαν σε αξία 13,1 εκ ευρώ για το 2017 και 17,4 εκ ευρώ για το έτος 2018 (μέχρι 13.9.2018), δηλαδή συνολικά 30 εκ ευρώ και για τα δύο έτη μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εκτιμούν αυθαίρετα ότι η αξία του παρανόμως (μέσω λεωφορείων) εξαχθέντος χρυσού ανήλθε μόλις στα 3 εκ ευρώ. Όταν λοιπόν η αξία του χρυσού και του ασημιού που εξήγαγα νόμιμα, είναι δεκαπλάσια της αξίας του χρυσού που εξήχθη παρανόμως (από άλλα πρόσωπα και χωρίς δική μου γνώση και συμμετοχή), καθίσταται προφανές ότι όχι μόνο ότι η δική μου επιχειρηματική δραστηριότητα απόλυτα νόμιμη και διαφανής, αλλά και ότι δεν είχα πραγματικά κανένα λόγο και κανένα κίνητρο έστω και να διανοηθώ να προβώ σε παράνομη εξαγωγή χρυσού.

Σημειωτέον ότι σε αυτή τη δικογραφία είμαι ο μόνος επιχειρηματίας – ενεχυροδανειστής, για τον οποίο υπάρχουν και εισφέρθηκαν από την ίδια την αστυνομική αρχή νόμιμες εξαγωγές χρυσού και ασημιού στο εξωτερικό.

Δυστυχώς οι αστυνομικοί που επελήφθησαν της αστυνομικής προανάκρισης ήσαν παντελώς άσχετοι με το αντικείμενο και δεν αντελήφθησαν ότι δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία ούτε και επικοινώνησαν με κάποιο αρμόδιο τελωνείο, προκειμένου να τους εξηγήσει το νομικό καθεστώς, αλλά περιορίστηκαν να ρωτήσουν έναν, όχι τόσο τυχαίο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες φίλο τους εκτελωνιστή, στον οποίο μάλιστα δεν έθεσαν σκόπιμα τα σωστά ερωτήματα.

Τρανή απόδειξη της δόλιας προαίρεσης και της προχειρότητας των αστυνομικών ήταν ότι υποκατέστησαν τους αρμόδιους τελωνειακούς και σαν «μαθητευόμενοι μάγοι» κατασκεύασαν οι ίδιοι έγγραφο υπολογισμού φόρων που δήθεν απώλεσε το δημόσιο και μάλιστα όχι με βάση την αξία του φερόμενου «λαθρεμπορεύματος», αφού τέτοιο δεν υπήρξε, αλλά με βάση…. αυθαίρετη εκτίμηση τηλεφωνικών συνομιλιών, λες και επρόκειτο για υπόθεση ναρκωτικών ή εκβίασης.

Ακολούθως η έκθεση αυτή δημοσιοποιήθηκε στα μμε, με σκοπό τη δημιουργία εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης, πλην όμως αυτή δεν έχει την παραμικρή αποδεικτική αξία, ως συνταχθείσα από παντελώς αναρμόδιους και άσχετους με το αντικείμενο, αλλά εκθέτει την ελληνική αστυνομία και έχει οδηγήσει σε μεγάλη ταλαιπωρία εκατοντάδες ανθρώπους.

Ενώ αντιθέτως η νόμιμη διαδικασία προϋποθέτει την κατάσχεση των αντικειμένων της λαθρεμπορίας κατ’ ά. 164 Τελωνειακού Κώδικα, την παράδοσή τους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατ’ ά. 167 Τελωνειακού Κώδικα και τη σύνταξη έκθεσης προσδιορισμού τυχόν οφειλόμενων δασμών, φόρων κλπ από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής κατ’ ά. 169 Τελωνειακού Κώδικα.

Είναι μοναδική περίπτωση στα δικαστικά χρονικά να διαβιβάζεται στην Εισαγγελία δικογραφία λαθρεμπορίας από Τμήμα Ασφαλείας και όχι από το ΣΔΟΕ ή την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που γνωρίζουν την τελωνειακή νομοθεσία.

Συνέπεια της σκόπιμης προχειρότητας των αστυνομικών είναι η όλως εσφαλμένη αναφορά ότι δήθεν κατά την αστυνομική επιχείρηση προέκυψαν απώλειες εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο άνω των 150 χιλιάδων ευρώ, επειδή μεταξύ άλλων στο ενεχυροδανειστήριό μου επί της οδού Πατησίων 32 κατασχέθηκαν 13,6 κιλά χρυσού σε μορφή σκραπ.

Εντούτοις, η κατοχή χρυσού δεν αποτελεί λαθρεμπορία, διότι δεν υπάγεται σε κάποια νομοτυπική μορφή του αδικήματος ούτε συνιστά απώλεια φόρων για το ελληνικό κράτος ούτε μπορεί κανείς να κατασκευάσει ποινικό αδίκημα με βάση την υπόθεση ότι στο μέλλον μπορεί αυτά να εξάγονταν στην Τουρκία, ειδικά μάλιστα όταν στην παρούσα υπόθεση αποδεικνύεται ότι η επιχείρησή μου εξήγαγε χρυσό στην Τουρκία νόμιμα μέσω του τελωνείου του αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» και μάλιστα οι κατασχεθείσες στην επιχείρησή μου πλάκες χρυσού, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση κατάσχεσης, ήταν συσκευασμένες σε ειδικά πλαστικά κουτιά με ειδικές σφραγίδες ασφαλείας για εξαγωγή και ανέγραφαν τις παραλήπτριες εταιρείες στην Τουρκία, άρα δεν είχαν ούτε μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με παράνομες εξαγωγές!

Ούτε μπορεί να τίθεται ως υπόνοια ότι ο νομίμως εξαγόμενος χρυσός μπορεί να συνοδευόταν από ανακριβή έγγραφα ως προς το βάρος ή την ποιότητά του (καράτια), όταν είναι γνωστό ότι αυτά ελέγχονται τόσο κατά τη φάση της εξαγωγής από το ελληνικό τελωνείο, όσο και κατά την εισαγωγή του χρυσού στην Τουρκία, όπου` οι αρμόδιες αρχές τον υποβάλλουν σε χημική ανάλυση και συνεπώς οποιαδήποτε ανακρίβεια αμέσως θα διαπιστωθεί.

Θεωρητικά θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα τέλεσης τελωνειακής παράβασης ή λαθρεμπορίας κατά τις διατάξεις του τουρκικού ποινικού δικαίου, εφόσον η εισαγωγή του χρυσού στην Τουρκία έγινε κατά τρόπο που προκαλεί στέρηση δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων για το τουρκικό δημόσιο. Πλην όμως τα Ελληνικά Ποινικά Δικαστήρια δεν μπορούν να δικάσουν λαθρεμπορία κατά τις διατάξεις του τουρκικού δικαίου, διότι ελλείπει ο όρος του διπλού αξιοποίνου του άρθρου 6 ΠΚ, αφού η μεν λαθρεμπορία του ελληνικού δικαίου προστατεύει την περιουσία του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε., ενώ η λαθρεμπορία του τουρκικού δικαίου προστατεύει την περιουσία του τουρκικού δημοσίου (αλλοδαπό έννομο αγαθό).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την τουρκική νομοθεσία δεν επιβάλλεται φόρος κατά την εισαγωγή χρυσού σκραπ και για το λόγο αυτό η Τουρκία είναι ελκυστικός προορισμός εξαγωγής χρυσού (σε αντίθεση με την Ελλάδα).

Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον σε παράνομη εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία, απ’ όσο τουλάχιστον μπορώ να εικάσω, είναι η έλλειψη νόμιμων παραστατικών ως προς την απόκτηση του χρυσού στην Ελλάδα, οπότε υπάρχει μόνο φορολογική παράβαση. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν αφορά το πρόσωπό μου με κανέναν τρόπο και τελικά αποκλείει την τέλεση των διερευνώμενων αδικημάτων εκ μέρους μου, διότι εγώ λόγω της γνωστής επιχειρηματικής μου δραστηριότητας αγοράζω χρυσό μέσω των καταστημάτων μου, τα οποία λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες και με δηλωμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, τηρώντας τα βιβλία και στοιχεία που απαιτεί η σχετική νομοθεσία, άρα έχω παραστατικά απόκτησης χρυσού, οπότε προβαίνω αποκλειστικά και μόνο σε νόμιμες εξαγωγές μέσω του τελωνείου του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και δεν έχω κανένα λόγο και καμία ανάγκη να καταφύγω σε παράνομες εξαγωγές χρυσού μέσω λεωφορείων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, η τήξη χρυσών αντικειμένων δεν απαγορεύεται από καμία διάταξη νόμου, ούτε και η αστυνομική αρχή μνημονεύει οποιονδήποτε νόμο, καθόσον πρόκειται για αντικείμενα που πωλήθηκαν σε μένα στα καταστήματά μου με προθεσμία εξώνησης που παρήλθε, άρα τα αντικείμενα αυτά περιήλθαν στην απόλυτη κυριότητά μου και είχα το δικαίωμα να τα διαθέσω κατ’ αρέσκειαν. Σχετική η συνομιλία α/α 590/4.7.2018 (έκθεση απομαγνητοφώνησης από άρση απορρήτου του κινητού τηλεφώνου μου), όπου δίνω εντολή στο Δημήτρη Κορέλη, εκπρόσωπο της εταιρείας security, να αφήνει τα αγορασθέντα αντικείμενα στα καταστήματα για ένα μήνα, αφού αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 της αστυνομικής διάταξης 5Α/2011.

Περαιτέρω, χωρίς λαθρεμπορία του ελληνικού ποινικού δικαίου δεν στοιχειοθετείται ούτε το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης ούτε της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αφού το άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ αλλά και το άρθρο 2 ν. 4557/2018 παραπέμπουν ρητά μόνο στον ελληνικό τελωνειακό κώδικα και όχι βέβαια στην τουρκική νομοθεσία.

Εξάλλου, τα κέρδη από την απολύτως νόμιμη δραστηριότητά μου ήταν τόσα, ώστε να καθίσταται κωμικός ο ισχυρισμός ότι χρειαζόταν να επιδοθώ και στην αποδιδόμενη παράλληλη και παράνομη εξαγωγική δραστηριότητα. Αντιθέτως, κάποιοι που βλέπουν τα δικά μου κέρδη και δεν μπορούν να έχουν τον δικό μου απολύτως επιτυχή μηχανισμό λειτουργίας της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, επέλεξαν αυτή την παράλληλη δραστηριότητα για να με ανταγωνιστούν. Είμαι τόσο καθαρός που είμαι διατεθειμένος να παραστώ και ως πολιτικώς ενάγων κατά παντός υπαιτίου, αφού η παράλληλη αυτή δραστηριότητα πλήττει τη δική μου νόμιμη δραστηριότητα.

Δοθέντων των ως άνω, πρέπει άμεσα να κηρυχθεί η ποινική δίωξη απαράδεκτη και να απαλλαγώ πάσης κατηγορίας.

Ουσιαστική αντίκρουση των κατηγοριών – Έλλειψη οποιασδήποτε σύνδεσής μου με παράνομες εξαγωγές χρυσού

Δεν είμαι ούτε μέλος ούτε (συν)αρχηγός οποιασδήποτε εγκληματικής οργάνωσης, δεν έχω διαπράξει ποτέ το αδίκημα της λαθρεμπορίας και δεν έχω νομιμοποιήσει ποτέ έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ως ενεχυροδανειστής δεν έχω παραλάβει ποτέ προϊόντα εγκληματικών πράξεων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των υπαλλήλων μου, καθόσον σε όλα τα καταστήματα υπάρχει προσωπικό που μεριμνά να εισέρχονται μόνο πελάτες που φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής να καταγράφονται τα στοιχεία τους στα βιβλία που προβλέπει η νομοθεσία.

Ουδέποτε έχει παραληφθεί στα καταστήματά μου έστω και ένα αντικείμενο άτυπα χωρίς να καταγραφεί η συναλλαγή, και ουδέποτε έχω παραλάβει αντικείμενα από τρίτους ενεχυροδανειστές ή πρόσωπα που συγκεντρώνουν αντικείμενα άνευ αδείας και παραστατικών. Σημειωτέον ότι οι μεταφορείς των κοσμημάτων από τα υποκαταστήματά μου προς το κεντρικό κατάστημα, οι οποίοι εργάζονται για την εταιρία «DK Hellas Security» έχουν επανειλημμένως υποστεί εξονυχιστικούς αστυνομικούς ελέγχους ως προς την προέλευση των κοσμημάτων και την καταγραφή αυτών στα βιβλία των επιχειρήσεών μου με αρνητικό πάντοτε αποτέλεσμα.

Ουδέποτε ήρθα σε επικοινωνία με τους φερόμενους ως γυρολόγους ή «πασπαρτού» ή τρίτους ενεχυροδανειστές που πήγαιναν τιμαλφή στον Albouzan Ismail από διάφορα ενεχυροδανειστήρια, διότι με τη συγκεκριμένη δραστηριότητά του δεν είχα καμία γνώση, ανάμειξη ή ωφέλεια. Αναφορικά με τις συναλλαγές του Albouzan Ismail με τους Κινέζους δεν έχω καμία γνώση, ανάμειξη, τηλεφωνική ή δια ζώσης συνομιλία ή φυσική παρουσία και τις πληροφορήθηκα το πρώτον από τη δικογραφία.

Ουδέποτε έχω πραγματοποιήσει παράνομη εξαγωγή χρυσού μέσω λεωφορείων ή με οποιονδήποτε τρόπο, αφού οι εξαγωγές που πραγματοποιώ είναι πάντοτε νόμιμες μέσω του τελωνείου του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Εάν στη διερευνώμενη υπόθεση έχουν λάβει χώρα παράνομες εξαγωγές χρυσού μέσω λεωφορείων, δεν έχω καμία απολύτως γνώση και σχέση με αυτές και είμαι βέβαιος ότι ο εξαχθείς χρυσός και ο κατασχεθείς στο λεωφορείο χρυσός δεν προέρχονται από τα καταστήματά μου, διότι ο χρυσός που συγκεντρώνεται από τα καταστήματά μου σε μορφή κοσμημάτων, διακινείται για τήξη στο χυτήριό μου επί της οδού Στουρνάρη 29, το οποίο έχει τη νόμιμη άδεια, ακολούθως στο φασματογράφο, εν συνεχεία στην επιχείρησή μου, όπου συσκευάζεται, και εν τέλει στο αεροδρόμιο προς εξαγωγή, συνοδευόμενος πάντοτε σε όλες αυτές τις φάσεις με τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια – δελτία αποστολής, διασαφήσεις).

Ουδέποτε έδωσα εντολή να διακινηθεί χρυσός προς λεωφορεία με ή χωρίς νομιμοφανή παραστατικά της επιχείρησής μου, οι δε κατασχεθείσες πλάκες χρυσού στο λεωφορείο είναι αδύνατο να προέρχονται από την επιχείρησή μου, αφού οι πλάκες χρυσού της επιχειρήσεώς μου φυλάσσονται σε ειδικές κούτες συσκευασμένες για το αεροδρόμιο με ειδική σφραγίδα για να μην υπάρχει παραβίαση, καθώς επίσης αναγράφουν και το όνομα της παραλήπτριας εταιρείας.

Μέχρι και τη σύλληψή μου δεν γνώριζα την ύπαρξη του χώρου στην οδό Αριστείδου 6, όπου κάποια πρόσωπα φέρονται να συγκέντρωναν χρυσά αντικείμενα, ούτε είχα ποτέ μεταβεί σε αυτό το χώρο ούτε είχα οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν. Αποδεικτικό υπέρ αυτού στοιχείο αποτελεί το ότι καμία από τις διακριτικές παρακολουθήσεις των αστυνομικών στην Αριστείδου, αρ. 6, δεν με αναφέρει ως πρόσωπο που επισκέφτηκα τον συγκεκριμένο χώρο, όπως αναλυτικά αυτές παρατίθενται στις από 24/10/2018 καταθέσεις των αστυνομικών, Ιωάννη Χρυσάφη και Εμμανουήλ Καλλέργη, εν αντιθέσει με άλλα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα που είχαν συχνή φυσική παρουσία εκεί.

Κορυφαίο στοιχείο για την υπεράσπισή μου αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ εσφαλμένα παρουσιάζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του διαβιβαστικού της ασφάλειας η φερόμενη εγκληματική οργάνωση να χρησιμοποιεί το χυτήριο της οδού Στουρνάρη 29 που είναι το νόμιμο αδειοδοτημένο στο όνομά μου χυτήριο, η αλήθεια είναι, όπως προκύπτει από τις τελευταίες σελίδες του διαβιβαστικού όπου αναφέρονται τα στοιχεία των εκθέσεων κατάσχεσης (σελ 149 του διαβιβαστικού) και όπως διαπίστωσα κι εγώ από την μελέτη της δικογραφίας, ότι στην οδό Αριστείδου, 6, στον δεύτερο όροφο, στη φερόμενη «καβάτζα» της φερόμενης οργάνωσης, βρέθηκαν δύο κεραμικά χυτήρια χρώματος λευκού, και παράλληλα από τις καταθέσεις των αστυνομικών προκύπτει ότι τα πρόσωπα που πήγαιναν στα λεωφορεία, σε όλες τις ημερομηνίες της διακριτικής επιτήρησης (οράτε κατάθεση Ιωάννη Χρυσάφη), έφευγαν πάντοτε από την οδό Αριστείδου, στην οποία παρέμεναν για ικανό χρονικό διάστημα, και ουδέποτε από το χυτήριό μου. Επομένως, δεν υπάρχει ταύτιση της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας με την παράνομη εξαγωγή χρυσού, αλλά φαίνεται ότι είχε αναπτυχθεί εν αγνοία μου παράλληλη (και κατά την αστυνομία παράνομη) δραστηριότητα συγκέντρωσης και εξαγωγής χρυσού από τον Albouzan Ismail (τον οποίο όμως εγώ χρησιμοποιούσα μόνο σε διεκπεραιωτικές εργασίες) και από την ομάδα του χωρίς εμπλοκή άλλων υπαλλήλων της επιχείρησής μου.

Είναι δέον να επισημανθεί ότι, ακριβώς επειδή δεν ήθελα καμία δική μου σύνδεση με την δραστηριότητα οποιουδήποτε άλλου ανταγωνιστή, οι υπάλληλοί μου είχαν αποκλειστική απασχόληση στα καταστήματά μου. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τον πρώην υπάλληλό μου, Σκαλίζο Ευστάθιο, όταν διαπίστωσα ότι μετέφερε αντικείμενα άλλων ενεχυροδανειστών, μόλις είκοσι μέρες μετά την πρόσληψή του τον απέλυσα (τον απασχόλησα 13/9 με 3/10/2018). Τον ως άνω είχα απασχολήσει ξανά το 2015 στον Πειραιά για λίγο καιρό και μετά αυτός συνεργαζόταν άτυπα με τον Ismail Albouzan ως ταχυμεταφορέας.

Περαιτέρω, ουδέποτε κατείχα «μαύρο» χρήμα και ουδέποτε διέθεσα «μαύρο» χρήμα σε προωθητικές ενέργειες, αλλ’ αντιθέτως τα χρήματα για τις διαφημίσεις των καταστημάτων προέρχονταν από τον κύκλο εργασιών μου που μόνο για το έτος 2017 ήταν 14,3 εκατομμύρια ευρώ, βάσει των φορολογικών μου δηλώσεων. Η δε αναφερόμενη ζημία 2,4 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι πραγματική αλλά λογιστική, διότι στη λήξη της χρήσης 2017 κατείχα απούλητοχρυσό αξίας 9,8 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος φορολογικά καταχωρείται στο παθητικό ως εμπορεύματα λήξης και όχι στο ενεργητικό.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική μου διαδρομή και την σχέση μου με τον συγκατηγορούμενό μου, Albouzan Ismail, παραθέτω τα κάτωθι:

Μέχρι το 2011 διατηρούσα εμπορικά καταστήματα στο Σύνταγμα που έκαναν εισαγωγή και εμπορία φτηνών κοσμημάτων. Επειδή όμως αναγκάστηκα να τα κλείσω λόγω κρίσης, αποφάσισα να γίνω ενεχυροδανειστής, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στην Πατησίων 32, το οποίο ξεκίνησε πολύ καλά εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Βαθμιαία άρχισα να επεκτείνομαι, ανοίγοντας περισσότερα καταστήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της ατομικής μου επιχείρησης, δηλ. είναι στο όνομά μου και όχι με franchise. Σήμερα διατηρώ 65 τέτοια καταστήματα σε όλη την Ελλάδα συν δύο σε Ισπανία και Πορτογαλία, στα οποία εργάζονται περίπου 100 άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο (εκτίμηση ρολογιών, πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων, χρυσού, αργύρου κλπ), καθώς επίσης αυτοτελές χυτήριο με νόμιμη άδεια επί της οδού Στουρνάρη, αρ. 29, το οποίο ιδρύθηκε το 2016. Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

Η ανάπτυξη της επιχείρησής μου οφείλεται όχι μόνο στην έντονη διαφημιστική προβολή της σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια και στο internet, αλλά και στο γεγονός ότι χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μου δίνω τις καλύτερες τιμές στην αγορά, προσφέροντας παράλληλα στον πελάτη απόλυτη εχεμύθεια και ασφάλεια, αλλά και πίστωση χρόνου στα συμβόλαια εξώνησης, οπότε με τον τρόπο αυτό παρέχω την δυνατότητα στους πελάτες μου να ανακτήσουν τα προσωπικά τους τιμαλφή.

Αναφορικά με τον Albouzan Ismail, αυτός με προσέγγισε το έτος 2015 και μου πρότεινε να συνεργαστώ με εταιρείες συμφερόντων του ιδίου και του αδελφού του Albouzan Ghanim στην Τουρκία στο αντικείμενο της εξαγωγής χρυσού προς τη συγκεκριμένη χώρα. Μου ανέφερε ότι ήδη συνεργαζόταν με πολλά ενεχυροδανειστήρια και ότι η συγκεκριμένη εξαγωγή ήταν συμφέρουσα, διότι η Τουρκία δεν φορολογεί το χρυσό σε μορφή σκραπ, και ότι οι εταιρείες του πωλούν το χρυσό στο τουρκικό χρηματιστήριο χρυσού που λειτουργεί από το 1995.

Πράγματι, η Τουρκία πραγματοποιεί τεράστιες εισαγωγές σε ακατέργαστο χρυσό και ασήμι, επειδή είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες σε παραγωγή και εμπορία κοσμημάτων, τόσο στους τουρίστες που την επισκέπτονται όσο και δια εξαγωγής σε τρίτα κράτη, όπως Ιράκ, Καναδάς, Ελβετία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλπ, ενώ παράλληλα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Ινδία στην κατοχή χρυσού για λόγους επένδυσης.

Εσφαλμένα δε, φέρεται από το διαβιβαστικό της αστυνομίας ότι δήθεν ο Albouzan Ismail χρηματοδοτούσε την επιχείρησή μου, καταβάλλοντάς μου χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα, διότι η αλήθεια είναι ότι, ενεργώντας για λογαριασμό των εταιρειών του συγγενούς του Albouzan Ghanim, ο ως άνω εξοφλούσε την οφειλή αυτών από την εξαγωγή του χρυσού και ασημιού της επιχείρησής μου στην Τουρκία συνήθως τμηματικά, εκτός της πρώτης περιόδου μετά την έναρξη της συνεργασίας μας, ότε, προκειμένου να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας, μού προκατέβαλε την αξία του προς εξαγωγή χρυσού. Αυτός είναι ο λόγος που για την εξασφάλισή του υπεγράφη από εμέ υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης οφειλής ύψους 500.00 ευρώ και αποδέχτηκα ισόποση συναλλαγματική.

Συνήθως τα χρήματα τα έφερνε ο Ismail ή δικοί του άνθρωποι και η επιχείρησή μου εξέδιδε αποδείξεις είσπραξης μετρητών, τα δε χρήματα καταβάλλονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μου, ιδίως στην Εμπορική Τράπεζα, ως εισπράξεις της επιχείρησης.

Επίσης, θέλω να διευκρινίσω ότι η πρόσληψη του Ismail ως εργαζομένου στην επιχείρησή μου οφείλεται σε παράκλησή του, προκειμένου να βοηθηθεί στην ανανέωση της άδειας παραμονής και εργασίας του, δοθέντος άλλωστε ότι πράγματι απασχολείτο καθημερινά στα γραφεία της επιχείρησής μου.

Με τον καιρό και επειδή οι συναλλαγές μας εξελίσσονταν ομαλά, αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη και με βοηθούσε κάποιες φορές σε εξωτερικές εργασίες που προηγούνται της αποστολής του χρυσού και του ασημιού στο αεροδρόμιο για εξαγωγή.

Η προεργασία των εξαγωγών είχε συνοπτικά ως εξής:

Μετά τη συγκέντρωση των τιμαλφών στο κεντρικό κατάστημά μου, τα έστελνα στο χυτήριό μου στη Στουρνάρη, για να γίνουν πλάκες, ακολούθως μεταφέρονταν στο φασματογράφο και τελικά οι πλάκες χρυσού ή ασημιού μεταφέρονταν στην επιχείρησή μου για συσκευασία προς εξαγωγή μέσω του αεροδρομίου, οπότε έμπαιναν σε ειδικές κούτες με συγκεκριμένα διακριτικά του αεροδρομίου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Όλη αυτή η διακίνηση γινόταν με τα προβλεπόμενα παραστατικά, δελτία αποστολής, τιμολόγια, διασαφήσεις. Ενδεικτικά προσκομίζω για την 5/9/2018, ότε μάλιστα ελέγχθηκαν ο Σκαλίζος και ο Ayoub από την ομάδα ΔΙΑΣ, τα υπ’ αριθμ. 458 και 460/5-9-2018 δελτία αποστολής από εμένα προς την Στουρνάρη, αρ. 29, χρυσών κοσμημάτων για τήξη και επιστροφή, καθώς και το υπ’ αριθμ. 526/5-9-2018 δελτίο αποστολής των πλακών χρυσού από το χυτήριό μου της Στουρνάρη 29 στο κεντρικό μου κατάστημα επί της οδού Πατησίων, αρ. 32.

Είναι αξιοσημείωτο για την ως άνω περίπτωση της 5/9/2018, που αποδεικνύει και ότι δεν είχα καμία εμπλοκή και ανάμιξη στην φερόμενη παράλληλη δραστηριότητα του Albouzan Ismail και των συνεργατών του, το ότι την ημέρα εκείνη βρέθηκαν τα ως άνω πρόσωπα να έχουν στην κατοχή τους άλλα αντικείμενα από αυτά που αναγράφονται στα δικά μου παραστατικά – δελτία αποστολής, οπότε εύκολα συμπεραίνεται ότι δεν είχα καμία γνώση μεταφορών χρυσού που προοριζόταν για παράνομη εξαγωγή και ότι ενδεχομένως κρατούσαν δικά μου παραστατικά έγγραφα, για να έχουν κάτι να δείξουν σε περίπτωση ελέγχου, ως έγινε εν προκειμένω. Τα παραστατικά αυτά τα είχε ο Ayoub, διότι είναι υπάλληλος στο χυτήριό μου. Μάλιστα, παρατηρείται το εξής: το δικό μου ως άνω δελτίο αποστολής από το χυτήριο της οδού Στουρνάρη προς το κεντρικό μου κατάστημα της οδού Πατησίων φέρει ώρα 12:00, ενώ σύμφωνα με την από 24/10/2018 κατάθεση του αστυνομικού Ιωάννη Χρυσάφη ο έλεγχος των ως άνω προσώπων από την ομάδα ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκε περί ώρα 15:45, γεγονός που σημαίνει ότι μεταξύ της αναχώρησης του κράματος χρυσού από το χυτήριό μου και της μετάβασης των ως άνω προσώπων στο λεωφορείο μεσολάβησαν τέσσερις σχεδόν ώρες, δηλαδή ένα μεγάλο ικανό χρονικό διάστημα, στο οποίο προφανώς είχε προ πολλού ολοκληρωθεί η μεταφορά του προοριζόμενου για εξαγωγή χρυσού από το δικό μου κατάστημα, αλλά πιθανολογώ σήμερα ότι μπορεί να πραγματοποιήθηκε και κάποια άλλη μεταφορά χρυσού, όχι δικού μου, από άλλο σημείο, ενδεχομένως από την Αριστείδου, όπου προφανώς το έλιωσαν, χωρίς όμως εγώ να έχω την παραμικρή σχέση και γνώση.

Συνεπώς, τα δελτία αποστολής που παρουσιάστηκαν κατά τον ως άνω έλεγχο μπορεί να ήταν δικά μου, αλλά σίγουρα δεν ήταν για τη συγκεκριμένη μεταφορά που αναγραφόταν σε αυτά, και προφανώς χρησιμοποιήθηκαν από αυτούς για να δικαιολογηθεί η μεταφορά, χωρίς όμως εγώ να γνωρίζω τίποτε περί αυτού. Διότι τα δικά μου τιμολόγια είναι πάντοτε είτε προς το χυτήριο, είτε προς το κεντρικό μου κατάστημα είτε προς το αεροδρόμιο είτε προς υποκατάστημά μου και ουδέποτε προς ΚΤΕΛ. Γι’ αυτό το λόγο είμαι βέβαιος ότι οι πλάκες χρυσού δεν ήταν δικές μου, διότι οι δικές μου πλάκες επιστρέφουν στο κατάστημά μου με το παραστατικό. Άλλωστε οι Σκαλίζος και Ayoub φέρονται ότι μετέφεραν όχι μόνο πλάκες χρυσού, αλλά και κοσμήματα και χρήματα, τα οποία δεν αναγράφονται στα δικά μου παραστατικά.

Επαναλαμβάνω ότι τα πρόσωπα που φέρονται ότι πήγαιναν τις πλάκες χρυσού στο λεωφορείο, δηλ. οι Albouzan Ayoub και Σκαλίζος Ευστάθιος, δεν ενεργούσαν για λογαριασμό μου, ούτε μετέφεραν μέσω ΚΤΕΛ δικό μου χρυσό. Ο χρυσός που γινόταν σκραπ στο δικό μου χυτήριο, επέστρεφε στο κεντρικό μου κατάστημα και από κει έφευγε για το αεροδρόμιο για εξαγωγή στην Τουρκία.

Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι οι κατασχεθείσες πλάκες χρυσού στο κεντρικό μου κατάστημα βάρος 13,695 κιλών προήλθαν από τήξη κοσμημάτων της επιχείρησής μου στο χυτήριό μου, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα πέντε δελτία αποστολής (υπ’ αριθμ. 596, 597, 599, 600 και 601) και το ίδιο ισχύει και για τις κατασχεθείσες πλάκες ασημιού (αριθμοί δελτίων αποστολής 560, 573, 579,593, 598), άρα κακώς και παρανόμως κατασχέθηκαν ως προϊόν μιας ανύπαρκτης λαθρεμπορίας.

Για την πληρότητα του παρόντος, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι το πνεύμα των συνομιλιών μου με τους συνεργάτες μου είναι η καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων μου. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες συνομιλίες μου με τη Γεωργία Ντούζίνα:

2/7/2018 με α/α 44 και 51

Αφορούν συνεννοήσεις για πληρωμές του Albouzan Ismail έναντι της αξίας νόμιμων εξαγωγών προς τις εταιρίες του αδελφού του στην Τουρκία.

Επίσης, αναφερόμαστε στη διαχείριση χρημάτων από πώληση χρυσού με αποδείξεις εισπράξεως και κατάθεση χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό μου, έναντι των εξαγωγών.

– Την 3.7.18 (α/α69), όταν της λέω «Μέταλλα μη δώσεις γιατί θέλω να τα διώξω αλλού», εννοώ ότι τα προορίζω για εσωτερική διακίνηση, οπότε της ζητώ να τα ξεχωρίσει από αυτά που προορίζονται για εξαγωγή, και μάλιστα αναφέρω στη συνομιλία μας ότι δέχομαι ότι για την εσωτερική διακίνηση θα πλήρωνα ΦΠΑ, αφού οι εξαγωγές απαλλάσσονται από ΦΠΑ..

3.7.18 α/α 78: Γίνεται συνεννόηση με την Ντουζίνα για την ενίσχυση της ρευστότητας καταστημάτων Αττικής.

5.7.18 α/α141 Αναφερόμαστε σε χρήματα, τα οποία προέρχονται είτε από εξαγωγές χρυσού είτε από πωλήσεις χρυσού είτε από τραπεζική ανάληψη είτε από άλλα καταστήματα. Την ίδια ακριβώς συνεννόηση κάνουμε την 9.7.18 στη συνομιλία με α/α 248.

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή μου κατάσταση, με την εν διαστάσει σύζυγό μου Ιουλία έχω αποκτήσει 4 παιδιά ηλικίας 9-14 ετών, με τα οποία έχω ελεύθερη και συχνή επικοινωνία και τα οποία φοιτούν στο κολλέγιο «St Lawrence» με δικά μου έξοδα. Επίσης, με την επί πενταετία νυν σύντροφό μου έχω αποκτήσει ένα κοριτσάκι 5 ετών που θα πάει 1η Δημοτικού στο «St Lawrence».

Διατηρώ μόνιμη κατοικία στην Κερατέα, επί της οδού Αμαρυλλίδος, άνευ αριθμού, σε οικία ιδιοκτησίας μου, η οποία μάλιστα κατασκευάστηκε το 2006, δηλ. πολύ πριν τους χρόνους των διερευνώμενων πράξεων.

Σε ό,τι αφορά την παλαιά υπόθεση που μνημονεύει η αστυνομική αρχή στο διαβιβαστικό της, έχω απαλλαγεί δυνάμει του υπ’ αρ. 3817/2016 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Περαιτέρω, επειδή στο διαβιβαστικό αναφέρεται όλως αναληθώς ότι δήθεν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις περί δήθεν καταβολής «μαύρου» χρήματος από εμέ προς το γνωστό τηλεπαρουσιαστή και παραγωγό Μένιο Φουρθιώτη σε τηλεοπτικό σταθμό, επιθυμώ να διευκρινίσω τα εξής:

Για την τηλεοπτική περίοδο 2017-2018 υπέγραψα την από 12/7/2017 σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών με τη ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ως ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΕPSILON TV (και ήδη OPEN BEYOND). Η διαφήμιση της επιχείρησής μου θα γινόταν σε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού και στις εκπομπές ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΦΕ ΝΑ ΣΤΑ ΠΩ της Κατερίνας Καινούργιου, LIVE NEWS του Νίκου Ευαγγελάτου, ANNITA GR της Αννίτας Πάνια και ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ του Μένιου Φουρθιώτη. Δεν είχα δηλαδή άμεση συμβατική σχέση με το Μένιο Φουρθιώτη, αλλά το κανάλι όφειλε να του αποδώσει το μέρος των χρημάτων που αναλογούσε στη διαφημιστική προβολή μου μέσω των εκπομπών του.

Επειδή όμως το κανάλι δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα στο Μένιο Φουρθιώτη, ο τελευταίος ζήτησε προφορικά και δια εξωδίκου να συμβληθεί απευθείας μαζί μου για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το οποίο και αποδέχθηκα, με αποτέλεσμα να υπογραφεί το από 26/7/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό χορηγίας και διαφημιστικής προβολής της επιχείρησής μου με την εταιρεία του Φουρθιώτη G. GOLDEN PRODUCTIONS, όπου ρητά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έχω ήδη πληρώσει το 50% του 1ου μήνα, δηλ. του Σεπτεμβρίου 2018.

Όλα τα ανωτέρω συμφωνητικά έχουν αναρτηθεί νομότυπα στο taxisnet και όλες οι πληρωμές, στις οποίες προβαίνω προς τους αντισυμβαλλομένους μου, γίνονται με πλήρη διαφάνεια και με νόμιμα τιμολόγια, άρα δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα «μαύρου» χρήματος.

Τέλος, αναφορικά με την κατηγορία ότι δήθεν νομιμοποίησα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα μέσω της ανακαίνισης του σκάφους μου (που είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΝΕΠΑ), πρέπει να τονισθεί ότι τα έξοδα αυτά ανήλθαν μόλις στο ποσό των 40 χιλιάδων ευρώ περίπου, το δε σκάφος αγοράσθηκε έναντι ποσού 220.000 ευρώ, δηλαδή το συνολικό κόστος ήταν 260 χιλιάδες ευρώ που δικαιολογούνται επαρκώς από τα ετήσια εισοδήματά μου εκ της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας (προσκομίζω αντίγραφο του βιβλίου εξόδων της ιδιοκτήτριας εταιρείας με τα σχετικά παραστατικά).

Επομένως εκ των ως άνω αποδεικνύεται ότι δεν στοιχειοθετούνται οι σε βάρος μου κατηγορίες κατά τα αντικειμενικά και υποκειμενικά τους στοιχεία.

Μη συνδρομή στο πρόσωπό μου των προϋποθέσεων προσωρινής κράτησης.

Όπως είναι γνωστό, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ, όπως έχει τροποποιηθεί, θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις έναντι του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σχετικά με το επαχθέστατο μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας ρητά διαλαμβάνεται ότι από την αρχή του σεβασμού της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, καθώς και του τεκμηρίου της αθωότητας, απορρέουν οι ειδικότερες αρχές της αναγκαιότητας, της απαγόρευσης του υπέρμετρου, της αναγκαίας αναλογίας, καθώς και του προσήκοντος βαθμού υπονοιών. Επίσης, από το τεκμήριο αθωότητας απορρέει η αποκαλούμενη αρχή της μη εμπλοκής της προσωρινής κράτησης με ανταποδοτικές και γενικοπροληπτικές λειτουργίες.

Εν προκειμένω, παραθέτω, επί λέξει, περικοπές της ad hoc με αριθμό πρωτ. 2799/2010 εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε: «Με το νέο νόμο τονίζεται η προτεραιότητα που δίδεται στους περιοριστικούς όρους, αφού ορίζεται ότι η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης εξετάζεται μόνο αν κριθει αιτιολογημένα ότι οι όροι αυτοί δεν επαρκούν.. Στα κακουργήματα για τα οποία απειλείται ποινή κάθειρξης κατώτερη των είκοσι ετών ο κίνδυνος υποτροπής ως προϋπόθεση προσωρινής κράτησης περιορίζεται δραστικά και τυποποιείται σε μεγάλο βαθμό, αφού πλέον ο κίνδυνος αυτός πρέπει να προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του κατηγορουμένου και μάλιστα μόνο για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις». Στα βαρύτερα κακουργήματα αυτός ο κίνδυνος «θεμελιώνεται σε συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» της πράξεως ενώ δεν μπορούν πλέον να αξιολογηθούν προς θεμελίωση του ίδιου κινδύνου «περιστατικά της προηγούμενης ζωής» του κατηγορουμένου. Τέλος, «ο σκοπός φυγής του κατηγορουμένου δεν τεκμαίρεται από την επαλήθευση περιστάσεων, όπως η μη ύπαρξη γνωστής διαμονής στη χώρα ή οι προπαρασκευαστικές ενέργειες διευκολύνσεως της φυγής του κατηγορουμένου κλπ., αλλά απαιτείται επιπλέον η κρίση ότι από τη συνδρομή των εν λόγω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής». Σε κάθε δε περίπτωση, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του ά. 282 ΚΠΔ «μόνο η κατά το νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης».

Αυτονόητο δε είναι ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμένει ελεύθερος, εκτός εάν προκύπτουν ειδικά και συγκεκριμένα ουσιώδη και αναμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτός δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο και δεν θα υποβληθεί στην εκτέλεση της ποινής. Μόνο τότε μπορεί να τεθεί θέμα επιβολής του ποσοτικά και ποιοτικά λιγότερο επαχθούς για τον κατηγορούμενο περιοριστικού όρου. Πρακτικό και λειτουργικό κριτήριο για την επιβολή περιοριστικών όρων πρέπει ν’ αποτελεί η προσαρμογή της προσωπικότητας του κατηγορουμένου στο σύστημα αγαθών της έννομης τάξης. Εάν, δηλαδή, ο κατηγορούμενος έχει σταθερή εργασία, οικογένεια, σταθερή κατοικία, ακίνητη περιουσία και γενικότερα σταθερούς δεσμούς με το κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να αφήνεται ελεύθερος ή να επιβάλλεται ο ασθενέστερος περιοριστικός όρος (ΣυμβΠλημΑθ 5967/2003, ΠοινΧρ ΝΔ΄, σελ. 937).

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εξαιρετικού μέτρου της προσωρινής κράτησης στο πρόσωπό μου.

Ειδικότερα:

Α) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου κίνδυνος φυγής, αφού, όπως προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων που έχω προσκομίσει και προσκομίζω με το παρόν, έχω γνωστή διαμονή στη χώρα στην ανωτέρω δηλωθείσα διεύθυνση, την οποία έχω δηλώσει στις αρμόδιες αρχές, και επιπλέον έχω μόνιμους οικογενειακούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς δεσμούς, αφού είμαι οικογενειάρχης πολύτεκνος με 5 ανήλικα παιδιά και επαγγελματίας ενεχυροδανειστής με συνολικά 88 καταστήματα και περίπου 100 εργαζομένους σε ολόκληρη τη χώρα, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

Δεν περνά ούτε στιγμή από το μυαλό μου το ενδεχόμενο να αποφύγω, εάν είχα τη δυνατότητα, την δικαστική κρίση και την ενώπιον πάσας αρμόδιας δικαστικής αρχής αυτοπρόσωπή εμφάνισή μού, γνωρίζοντας καλά ότι στην περίπτωση της φυγής μου θα έχανα κάθε ευκαιρία να επανέλθω κάποτε σε έναν φυσιολογικό βίο, αλλά και θα κατέστρεφα ό,τι με κόπο είχα δημιουργήσει μέχρι σήμερα.

Εξάλλου είμαι της ακλόνητης πεποίθησης ότι η φυγή δεν είναι λύση, πολλώ δε μάλλον για έναν άνθρωπο που έχει μόνιμους και σταθερούς οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς, όπως αναμφισβήτητα έχω εγώ και που προπάντων είναι αθώος και δεν έχει διαπράξει καμία εγκληματική πράξη.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι λόγω και των ανωτέρω καταστάσεων δεν υφίσταται η παραμικρή ένδειξη για την κατάφαση σκοπού φυγής από τη χώρα.

Β) Δεν υφίσταται η οιαδήποτε πιθανότητα διάπραξης άλλων εγκλημάτων από εμένα δεδομένου ότι:

Δεν είμαι κάποια επικίνδυνη εγκληματική φυσιογνωμία, δοθέντος άλλωστε ότι το επάγγελμα που ασκώ προϋποθέτει λευκό ποινικό μητρώο, κι επιπροσθέτως δεν υπάρχει καμία άλλη εκκρεμότητά μου ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα είμαι γνωστός και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια λόγω της φύσης του επαγγέλματός μου και της επί σειρά προβολής μου στα μμε και στο internet.

Επειδή εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι επιβολής εις εμέ του επαχθέστατου μέτρου της προσωρινής κρατήσεως, αφού είμαι αθώος και σε κάθε περίπτωση δεν στοιχειοθετούνται οι αναφερόμενες στο νόμο συνθήκες, ούτε προκύπτει κίνδυνος τελέσεως νέων αξιόποινων πράξεων εκ μέρους μου στο μέλλον.

Επειδή η τυχόν επιβολή εις εμέ προσωρινής κρατήσεως θα προκαλέσει δυσανάλογη και υπέρμετρη βλάβη τόσο εις εμέ όσο και στην οικογένειά μου, της οποίας η διαβίωση εξαρτάται αποκλειστικά από την δική μου εργασία και την ενεργό παρουσία μου κοντά της.

Επειδή έχω μόνιμη και γνωστή διαμονή στην ως άνω διεύθυνση και επιπλέον είμαι πατέρας 5 παιδιών και έχω αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα διατροφής και εκπαίδευσής τους.

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και δεν είμαι ύποπτος φυγής, φυγόδικος ή φυγόδικος ούτε υπάρχει κίνδυνος τελέσεως αξιόποινων πράξεων εκ μέρους μου στο μέλλον, αλλά έχω σταθερούς οικογενειακούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς δεσμούς και είναι βέβαιον ότι θα παρασταθώ στο Δικαστήριο που θα κρίνει την υπόθεσή μου, εφόσον προηγουμένως δεν απαλλαγώ δια βουλεύματος.

Επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να κερδίζω τα προς το ζην με έντιμη και σκληρή εργασία και να συμπεριφέρομαι στους συνανθρώπους μου με ευγένεια και αξιοπρέπεια.

Επειδή προσκομίζω τα επικαλούμενα στο παρόν έγγραφα.

Επειδή ως μάρτυρες υπεράσπισής μου προτείνω τους:

Γεώργιο Παναγουλόπουλο, συνταξιούχο εκτελωνιστή, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Βενεζουέλας, αρ. 6 (Γ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – SAFE ON TIME), με την εταιρεία του οποίου συνεργάζομαι για τις εξαγωγές χρυσού και ασημιού Δημήτριο Κορέλη του Γεωργίου, κάτοικο Αλίμου, οδός Σολωμού, αρ. 40, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας DK Hellas Security που συνοδεύει τις μεταφορές κοσμημάτων από τα υποκαταστήματά μου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ – ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Όπως αφεθώ ελεύθερος άνευ περιοριστικών όρων και όπως απαλλαγώ δια βουλεύματος. Αθήνα, 02/12/2018

Ο ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ».

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.