Μονόδρομος τα μπλακ άουτ: Τα 3 οριζόντια μέτρα που δεν μπορούν να αποφευχθούν πια

Τα πρώτα μέτρα στην Ελλάδα: Αυτές είναι οι 2 ώρες στην ημέρα που θα μειώνεται υποχρεωτικά το ρεύμα

Ερχεται δύσκολος χειμώνας

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τον πιο δύσκολο χειμώνα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας των τιμών στην ενέργεια αλλά και τις ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί στο φυσικό αέριο λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πλέον η Κομισιόν εξετάζει δύο σενάρια, μεταξύ των οποίων είναι το black out σε κράτη – μέλη της ΕΕ! Σύμφωνα με το Spiegel γίνεται η επεξεργασία τψων δύο σεναρίων που ακολουθούν:

Όταν μόνο ένας μικρός αριθμός κρατών μελών επηρεάζεται από ένα περιστατικό όπως ένα μπλακ άουτ, άλλα κράτη της ΕΕ μπορούν να προμηθεύουν τους ηλεκτροπαραγωγούς, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών.

Εάν πληγεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός χωρών, έτσι ώστε οι χώρες της ΕΕ να πρέπει να περιορίσουν τις παραδόσεις έκτακτης βοήθειας σε άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες από τα στρατηγικά της αποθέματα.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρία μέτρα που έχουν συμφωνηθεί από τους υπουργούς Ενέργειας στην ΕΕ και πρόκειται για τα εξής:

  • υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
  • ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες
  • συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων

Για το ηλεκτρικό ρεύμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε εθελοντικό στόχο συνολικής μείωσης 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υποχρεωτικό στόχο μείωσης 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής. Τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν το 10% των ωρών αιχμής που θα πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση από 1η Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα με τα οποία θα επιτευχθούν οι δύο στόχοι κατά την περίοδο αυτή. Η συνεισφορά αλληλεγγύης για τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων θα υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών, όπως καθορίζονται από το φορολογικό καθεστώς κάθε κράτους-μέλους, για το φορολογικό του 2022 ή/και του 2023 σε ποσοστό 20%.

Διακοπές στην Ελλάδα

Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που απέστειλε ο ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΕ προβλέπονται τρεις διαφορετικές «καταστάσεις Συναγερμού» για το φυσικό αέριο, με ειδική πρόβλεψη και για διακοπή.

Πιο αναλυτικά, στην εισήγηση για το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ορίζονται τρία επίπεδα συναγερμού:

  1. Κατάσταση Συναγερμού 1 – Έγκαιρη προειδοποίηση: Όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για γεγονός που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο.
  2. Κατάσταση Συναγερμού 2 – Επιφυλακή: Όταν εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση Φυσικού Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού, αλλά η αγορά είναι ακόμα ικανή να διαχειριστεί αυτήν τη διαταραχή ή ζήτηση.
  3. Κατάσταση Συναγερμού 3 – Έκτακτη Ανάγκη: Περίπτωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης Φυσικού Αερίου, σημαντικής διαταραχής του εφοδιασμού και σε περίπτωση που τα μέτρα αγοράς δεν είναι επαρκή για την κάλυψη της εναπομένουσας ζήτησης Φυσικού Αερίου, με συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση εξελίσσεται δυσμενώς και ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία των Προστατευόμενων Καταναλωτών σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά.

Ακολουθήστε το INSTANEWS στο Google News για να είστε πάντα μέσα στα νέα.